ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ROSARTE (ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Γραμματειακή υποστήριξη χορωδίας: Μαίρη Αλαφούζου 
Τηλ.: +30 697 724 7494, Εmail: rosartechildrenschoir@gmail.com

Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ.

Επισημαίνεται η ηλικία του παιδιού να είναι από 5 ετών